Daňová evidence

Vedení daňové evidence 2014 ke stažení zdarma

Vedení daňové evidencePodnikáte a máte tedy příjmy z podnikání(OSVČ)? Chcete uplatnit vaše podnikatelské výdaje dle skutečnosti, tedy podle paragonů a faktur od dodavatelů za zakoupené zboží a služby? Pak je nutné(ale nejen proto) vést daňovou evidenci.

Daňová evidence byla dříve známa pod pojmem jednoduché účetnictví. Vedou ji, jak již bylo zmíněno, osoby, které podnikají, tedy např. OSVČ. Vedení daňové evidence se však netýká těch podnikatelů, kteří jsou v obchodním rejstříku, překročili stanovený obrat nebo jsou právnickou osobou se sídlem v České republice. Ti totiž vedou účetnictví jako takové.

Zákon nikde přesně nedefinuje, jak by měla daňová evidence vypadat a tak je její úprava víceméně na každém podnikateli. Daňová evidence v Excelu tak bohatě postačuje. Hlavním pilířem evidence je, aby obsahovala veškeré příjmy a výdaje a dále majetek a závazky.

U příjmů a výdajů je třeba uvést datum, označení daného dokladu, popis(jakého se týká zboží nebo služeb) a hodnotu příjmu nebo výdaje. Uvádí se vždy pohyby v daném kalendářním roce, tedy od 1.1. do 31.12. Časová posloupnost není sice důležitá a povinná, ale z evidence musí být zřejmé, jaký je základ daně z příjmů jako rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji. U evidence příjmů je důležité datum skutečného zaplacení nebo obdržení peněz, kdežto u evidence DPH, kterou vede podnikatel plátce DPH, je důležité datum uskutečnění zdanitelného plnění(DUZP). Detaily lze najít v § 7b zákona o daních z příjmů a v námi nabízené vzorové daňové evidenci.

Jak již bylo zmíněno, plátce DPH vede také evidenci DPH, tedy evidenci přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění včetně těch osvobozených od DPH. Evidence tedy bude obsahovat také plnění, která budeme uplatňovat s nárokem na odpočet DPH. V tomto případě je nutné, aby v evidenci bylo poznačeno především DIČ dodavatele(tato povinost neplatí u zjednodušených daňových dokladů). Detaily lze najít v § 100 zákona o dani z přidané hodnoty a v námi nabízené vzorové daňové evidenci.

Daňová evidence je hodně závislá na druhu a rozsahu podnikání. Někomu postačí pár záznamů příjmů a výdajů, někdo jiný musí vést evidenci s odpisy dlouhodobého majetku, s výdaji na auto apod. V tomto případě je vhodné tuto problematiku řešit s daňovým poradcem. Ve stručnosti však přecejen alespoň základní vysvětlení. Například stroj ve firmě je dlouhodobý majetek hmotný a takový software v PC je dlouhodobý majetek nehmotný. Za určitých podmínek jej nemůžeme dát celý do nákladů, ale musíme využít tzv. odpisy, protože se takový majetek "nespotřebuje" ihned, ale postupem času. U movitých věcí do 40000Kč s použitelností přesahující jeden rok se daná věc uplatňuje jako jeden výdaj, tedy nepotřebujeme pro takovou věc mít záznam v evidenci, ale v opačném případě budeme muset využít tzv. odpisů a to se v evidenci již projeví.

Každý podnikatel má povinnost archivovat doklady a evidenci po dobu 10 let. Především u paragonů je doporučováno, aby se ihned po obdržení okopírovaly, jelikož často blednou a s prázdným papírem byste finančnímu úřadu těžko vysvětlovali, co na něm ve skutečnosti před několika lety bylo.

Daňová evidence ke stažení zdarmaS vedením daňové evidence si spousta drobných podnikatelů poradí sama za pomoci Excelu. Není to nic složitého a tato stránka vám s tím pomůže, jelikož nabízí vzor daňové evidence ke stažení zdarma. Námi nabízená evidence však slouží pouze jako příklad nebo vzor pro vytvoření vaší vlastní evidence podle vašich skutečných potřeb a je tedy na vás, jak s tímto vzorem naložíte a jak si jej přizpůsobíte. Někteří si mohou k daňovým příjmům a výdajům přidat třeba % DPH, stav banky, stav pokladny, apod. Podnikatelé s vyššími nároky na daňovou evidenci pak jistě raději využijí některý vhodný ekonomický software, což zároveň v tomto případě doporučujeme.

Neřešte vedení daňové evidence a mějte více času na své podnikání!Design spyka webmaster. Free Web Templates. Zásady ochrany osobních údajů.